Van jongs af aan worden we getraind. Bewust en onbewust leren we onszelf dingen aan en worden ons dingen aangeleerd. Afhangende van wat wijzelf, maar ook de mensen om ons heen, aanvaarden als waarheid wordt ons denken op een bepaalde manier gevormd. Dit heeft op zijn beurt weer een invloed op onze daden.

Als volgelingen van Jezus zijn we er soms zo op gericht om onze daden te verbeteren, om zo meer te gaan lijken op Jezus. We bestuderen de Bijbel en maken lijstjes van wat we wel en niet mogen doen en/of zeggen. Zo’n aanpak brengt vaak geen blijvende verandering, het kan leiden tot moedeloosheid en passiviteit.

In plaats van te kijken naar wat we wel en niet mogen zou het beter zijn als we ons tijdens het bestuderen van de Bijbel richten op Jezus, met het doel om Hem beter te leren kennen. Blijvende verandering kan plaatsvinden wanneer we er in ons hart van overtuigd worden dat Hij de bron van de waarheid is voor alle aspecten van ons leven. Want vanuit die overtuiging kunnen onze gedachten vernieuwd worden en zullen onze daden meer en meer op die van Jezus gaan lijken.

De Discipleship Mission Training van FCE is samengesteld om juist dat te bereiken, om Jezus beter te leren kennen en te ervaren wat dit betekent in alle aspecten van ons leven. Om zelf te onderzoeken wat er zich afspeelt in ons denken. Om op die manier ons denken te vernieuwen, zodat we mogen weten wat Zijn goede, aangename en volmaakte wil is.


Interesse om ook een cursus te volgen? Ga naar www.fce.org.za om je in te schrijven!