Doel

Ons doel is om in dienst te staan van het werk wat Jezus Christus wereldwijd in en door zijn discipelen heen doet. Dit werk is het verkondigen van het Evangelie en het toerusten van discipelen van Jezus Christus, dit alles ter bevordering van het Koninkrijk van God.


FCE

De afkorting FCE staat voor Foundation for Cross-Cultural Education. In al het onderwijs, of het nu gaat om bijvoorbeeld landbouw of gemeenschapsontwikkeling, staat Jezus Christus centraal. Want alle schatten van de wijsheid en van de kennis zijn in Hem verborgen. Vandaar de verwijzing naar het ‘kruis’ (Cross). Ook zijn we van mening dat alle bevolkingsgroepen eenzelfde oorsprong hebben en dat elke groep de behoefte heeft om Jezus te leren kennen. Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat het voor elke volgeling van Jezus van belang is om zijn of haar eigen cultuur te evalueren aan de hand van wat Jezus ons leert, vandaar de verwijzing naar ‘multicultureel’ (Cross-Cultural).


Geschiedenis

FCE is in 1990 in Zuid-Afrika begonnen. Tijdens de eerste jaren werd er veel gepionierd. Vanaf ongeveer 2000 waren er een aantal trainingscentra gevestigd en was er al een internationaal netwerk gevormd. In de jaren daarna volgde een groot aantal mensen de Discipleship Mission Training, waarvan sommigen daarna nog verdere opleidingen volgde. Dit bleef groeien totdat het in 2020 tijd werd in 2020 om FCE te decentraliseren. De verschillende trainingscentra, te vinden in onder andere Zuid-Afrika, Zambia en Malawi, gaan sindsdien ieder als zelfstandige organisatie verder binnen het FCE Global Network.


Samenwerking

FCE Nederland werkt nauw samen met FCE in Zuid-Afrika. Vanuit Nederland, alsook vanuit andere landen in Europa, zijn er al heel wat mensen geweest die door FCE getraind zijn. Ook zijn er een heel aantal mensen die op andere manier betrokken zijn bij het werk van FCE in Zuid-Afrika. De Stichting FCE Nederland, opgericht in 2021, zal zich ervoor inzetten om deze samenwerking de komende jaren te blijven voortzetten.